Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 (Προγραμματισμός)
1.       Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της πρώτης στήλης με κάποιο από αυτά της δεύτερης.
Ύψος<-- 1.76

Εντολή επανάληψης
ΔΙΑΒΑΣΕ βαθμός

Συνθήκη
ΓΡΑΨΕ ‘Ο βαθμός στα μαθηματικά είναι’, βαθμός

Τμήμα δήλωσης μεταβλητών
ΟΣΟ x<10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Εντολή Επιλογής
Απουσίες > 50
Εντολή εισόδου
ΑΝ x<10 ΤΟΤΕ

Εντολή εκχώρησης
ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πόντοι, αρ_παίχτη

Εντολή εξόδου

2.       α. Ποιοι είναι οι 4 τύποι μεταβλητών που υποστηρίζει η γλώσσα;
β. Σε ποιον τύπο θα κατατάσσατε τις μεταβλητές:
               
·         Αριθμός_απουσιών
·         Μέσος_Ορος_Τετραμήνου
·         Ονομα_μαθητή
·         Παίρνει_Αριστείο

ΘΕΜΑ 2 (Υλικό του υπολογιστή)
1.       Το υλικό ενός υπολογιστή διακρίνεται σε 2 μέρη. Ποια είναι αυτά; Σε ποιο μέρος ανήκει κάθε μία από τις ακόλουθες συσκευές:  

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Επεξεργαστής), Πληκτρολόγιο, Οθόνη, Εκτυπωτής, Κύρια μνήμη (RAM & ROM)

2.       Να σχεδιάσετε και να αναφέρετε τις ονομασίες των τριών κυριότερων τρόπων διασύνδεσης των υπολογιστών (τοπολογία δικτύων).

ΘΕΜΑ 3 (Παρουσιάσεις)
Να δημιουργήσετε αρχείο παρουσίασης με θέμα το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, που θα αποτελείται από 5 διαφάνειες και στο οποίο θα χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες τεχνικές:
·         Εναλλαγή διαφανειών με κίνηση & ήχο που συνεχίζει να παίζει και στις επόμενες διαφάνειες
·         Εμφάνιση & απόσυρση αντικειμένων (πχ. Φωτογραφίας, λεζάντα) με κίνηση
·         Αλλαγή χρώματος ή εφέ φόντου στις διαφάνειες
·         Εισαγωγή υπερσυνδέσμου σε ιστοσελίδα
·         Ενσωμάτωση βίντεο
·         Μέγεθος γραμματοσειράς τίτλου 30
·         Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου 18
·         Χρήση υποσέλιδου με μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου 10 και έντονη γραφή


ΘΕΜΑ 4 (Διαδίκτυο – Ιστοσελίδες)
Να δημιουργήσετε 2 αρχεία-ιστοσελίδες στον επεξεργαστή κειμένου (MS Word ή LibreOffice Write),  με θέμα το Leonardo Da Vinci και  την Τζοκόντα.  Κάθε ιστοσελίδα θα πρέπει
·         Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 περιεκτικές προτάσεις για το θέμα
(πχ. Τι ήταν Leonardo da Vinci, πότε και που γεννήθηκε, ποια ήταν τα σημαντικότερα έργα του)
·         Να περιέχει έναν υπερσύνδεσμο που θα παραπέμπει στην άλλη ιστοσελίδα

(Leonardo Da Vinci <-> Gioconda)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου