Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Ενσωμάτωση Video YouTube και ήχου mp3 σε ιστοσελίδα

Για την ενσωμάτωση βίντεο Youtube σε παρουσίαση PowerPoint μιλήσαμε στην ανάρτηση: http://computerscienceapplications.blogspot.gr/2013/12/blog-post_15.html

Αλλά 
A' Πώς θα ενσωματώσετε video από YouTube στην ιστοσελίδα σας, που κατασκευάζετε με επεξεργαστή κειμένου (Word - Notepad);
ΒHMATA:
 1. Εντοπίζετε το βίντεο στο Youtube
 2. Επιλέγετε ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
 3. Επιλέγετε το μέγεθος σε pixels
 4. Τσεκάρετε το Χρήση παλαιού κώδικα ενσωμάτωσης
 5. Αντιγράφετε τον προτεινόμενο κώδικα προσέχοντας να αναφέρει ως value και src που να ξεκινά με "https://www.youtube.com/ όνομα του αρχείου"
 6. Στο τμήμα embed πρέπει μετά το src να υπάρχει η προδιαγραφή type="application/x-shockwave-flash" 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ κώδικα ενσωμάτωσης
<p>
<object width="566" height="417">
<param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/LSoGAi7u8as?version=3&amp;hl=el_GR">
</param>
<param name="allowFullScreen" value="true"> </param>
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<embed src="https://www.youtube.com/v/LSoGAi7u8as?version=3&amp;hl=el_GR" type="application/x-shockwave-flash" width="566" height="417" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed>
</param>
</object>
</p>

Τον κώδικα ενσωμάτωσης θα τον προσθέσετε στο αρχείο της ιστοσελίδας (π.χ. Greece.htm) στη περιοχή <body>...</body>

Η επεξεργασία του Greece.htm να γίνει με το σημειωματάριο (Notepad).B' Πώς θα προσθέσετε ήχο mp3 από τον Ιστό στην ιστοσελίδα σας;

ΒHMATA:
 1. Εντοπίζετε στο δίσκο σας τον ήχο π.χ. sound.mp3
 2. Τον ανεβάζετε σε ιστοχώρο φιλοξενίας (π.χ. sch.gr)
 3. Επιλέγετε το URL του
 4. Αντιγράφετε το URL στο κώδικα ενσωμάτωσης embed
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ κώδικα ενσωμάτωσης
Embed code:
<embed autostart="false" height="50" src="file's URL" width="250"></embed>
όπου file's URL η διεύθυνση του ήχου ( στον ιστοχώρο, που έχετε τα πνευματικά δικαιώματα, π.χ. http://3lyknfil@3lyk-n-filad.att.sch.gr/Music_A/sound.wav).


Γ'  Πώς θα προσθέσετε ήχο mp3 στο baclground της ιστοσελίδας σας;


 1. Τοποθετείτε το αρχείο ήχου στο δίσκο σας (καλύτερα στον ίδιο φάκελο με την ιστοσελίδα σας)
 2. Γράφετε στο body την εντολή: <bgsound src="sound.mp3" loop="-1" >, -1 σημαίνει ο ήχος να παίζει συνεχώς! Δεν υπάρχουν προβλήματα στον IE.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου