Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Περιήγηση σε πόλη μέσω της Google

Πηγαίνουμε στη διεύθυνση https://maps.gοogle.com και

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου