Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Χρονοδιάδρομοι: Γενιές Υπολογιστών

Ιστοεξερεύνηση από τους μαθητές της Γ' τάξης
Πηγή: wikipedia



(Οι ιστοδιάδρομοι είναι όπως δόθηκαν από τους μαθητές κατά τη διάρκεια εργαστηριακής δοκιμασίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου