Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

The Hour of Code Leaderboards

15,511,810 students in the World have done the Hour of Code and written 508,266,289 lines of code.

Gender

Girls
51%
Boys
49%

Country (κατά σειρά γραμμών κώδικα)
United States United Kingdom Canada Greece India Australia Poland Mexico Spain Brazil Germany Malaysia Korea, Republic of Portugal Philippines France United Arab Emirates Turkey China Saudi Arabia Netherlands Japan Italy Sweden Romania Finland Thailand Switzerland Norway New Zealand Indonesia Russian Federation Colombia Ireland Argentina Egypt Taiwan Hungary Belgium Slovenia

City 
Pompano Beach Los Angeles Chicago Seattle Las Vegas Fort Lauderdale Panama City Raleigh Philadelphia Salt Lake City Everett San Francisco Portland Houston Lincoln Denver San Diego San Antonio San Jose Columbia Minneapolis Madison New York London Phoenix Miami Nashville Carlsbad Boston Aurora Fayetteville Charlotte Toronto Athens Austin Indianapolis Honolulu Brooklyn Bronx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου